Hylkyranta

Rauman Laitesukeltajat ry:n Leiri- ja Koulutuskeskus Hylkyranta sijaitsee Kuuskajaskarin matkailusaaressa Rauman saaristossa.

Rauman Laitesukeltajat on vuokralaisena Rauman kaupungin omistamassa kiinteistössä ja ranta-alueella. Hylkyranta on seuran jäsenten- ja yhteistyökumppanien käytössä seuratoiminnan aktiviteettien tukikohtana. Hylkyrannan rakennuskantaa on kehitetty alueen erityispiirteisiin sopivaksi, vaatimattomaksi ja helposti ylläpidettäväksi. Kantavana ajatuksena on sukellusharrastuksen tukeminen.

Hylkyrannassa on järjestetty leirejä ja koulutuksia koko sen seuran hallinnassa oloajan, vuosittaisen kävijämäärän ollessa seitsemänsadan henkilön luokkaa. Hylkyrannan kehitystyö jatkuu seuratoiminnan tarpeiden mukaan myös tulevina vuosina.

Asuinneliöitä löytyy 120, huoneita 6 sekä käyttöoikeus piha-alueeseen ja rantaviivaan mökin edustalla.

Varaukset

Hylkyranta on varattavissa ensisijassa seuran koulutus- ja leiritoimintaan, seuran jäsenten sekä yhteistyökumppanien käyttöön. Vapaana aikana ei yksittäisen jäsenen tarvitse tehdä varausta. Pääsääntönä varaustoiminnassa pidetään seuran jäsenten mahdollisuutta käydä alueella ja käyttää alueen palveluja myös varattuna aikana.

Toiminta alueella

Hylkyrannan toiminnasta vastaa seuran kiinteistöt -toimiala, joka koordinoi alueen toimintaa ja suorittaa huoltoa ja kunnossapitoa. Vuosittain seuran jäsenistö kokoontuu talkoisiin, jolloin suoritettaan polttopuiden tekoa ja suurempia alueeseen liittyviä toimenpiteitä. Jokainen hylkyrannassa kävijä huolehtii kiinteistön ja alueen siisteydestä ja järjestyksestä parhaan taitonsa mukaan.

Vastuuhenkilöt:

Hylkyrannan aluevastaava
Jari Puistovaara p. 044-3012544

Hylkyrannan varaukset
Lasse Heino p. 050-5010114