Säännöt

1. Sääntöjen sovellus

Nämä säännöt on hyväksytty Sukeltajaliitto ry. Sukelluskalastusvaliokunnan kokouksessa 27.2.2010.
Näitä sääntöjä sovelletaan Liiton alaisen valiokunnan tai sen valtuuttaman jäsenseuran järjestämissä sukelluskalastuskilpailuissa.

2. Järjestäjä

PM- ja SM-kilpailuja järjestää Valiokunta tai sen valtuuttama jäsenseura. Talousarvion SM- ja PM-kilpailuiden osalta hyväksyy Valiokunta. Seurat voivat järjestää yleisiä rankingkilpailuja sovittuaan asiasta Valiokunnan kanssa. Sukeltajaliitto ry:n kilpailumääräyksiä on noudatettava.

3. Vastuu

Sukeltajaliitto ry:tä, kilpailun järjestäjiä, kilpailujohtoa tai toimitsijoita ei voida pitää vastuunalaisina kilpavarusteille koituneista vahingoista eikä onnettomuuksista, jotka kohtaavat kilpailijoita tai toimihenkilöitä. Kilpaileminen tapahtuu omalla vastuulla.

4. Kilpailujohto ja tuomaristo

Kilpailujohtoon kuuluvat ylituomari, sihteeri, punnitsija, turvallisuuspäällikkö ja apulaisia. Yksi henkilö voi hoitaa useampia tehtäviä, kuitenkin siten, että kilpailujohtoon kuuluu vähintään kolme henkeä. Ylituomarin mestaruuskilpailuihin nimeää valiokunta. Turvallisuuspäälliköllä tulee olla käytössään vähintään yksi nopeakulkuinen vene, hätäkutsuun tarvittavat välineet sekä ensiapuvälineet. Paikalla tulee olla riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä.
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat ylituomari, turvallisuuspäällikkö sekä kilpailijoiden edustajia. Kilpailijoiden edustajat valitaan tiedotustilaisuudessa ennen kilpailun alkua. Kilpailun tuomaristoon on kuuluttava vähintään kolme henkeä.

5. Kilpailijat

Kilpailijoiden täytyy kuulua joko Sukeltaja ry:n jäsenseuraan tai CMAS:n jäsenliittoon. Kilpailijalla tulee olla mukana todiste kyseisen vuoden valtion kalastuksenhoitomaksun, sekä Sukeltaja ry:n kilpailulisenssin maksun suorittamisesta. Nämä on esitettävä kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä.
Yli 15 mutta alle 18-vuotiailla kilpailijoilla on lisäksi oltava holhoojan kirjallinen suostumus.
Kilpailijat muodostavat kolmen tai kahden hengen joukkueita, joilla tulee olla nimetyt kapteenit.
Joukkueiden määrä seuraa kohti on vapaa, ellei osanottajamäärää ole rajoitettu.
Joukkueen jäsenten tulee olla samasta seurasta, pois lukien maajoukkue.
Joukkueen kokoonpanoa ei saa kilpailujen aikana muuttaa ilman kilpailujohdon lupaa (sairastuminen, loukkaantuminen).

6. Sääntömuutokset

Kilpailun johto voi tehdä tilapäisiä muutoksia perussääntöihin, mikäli kaikki kilpailijat hyväksyvät muutokset.

7. Kilpailuaika

PM- ja SM-kilpailut pidetään kahtena päivänä. Kilpailujohto päättää kilpailuajasta vähintään tuntia ennen kilpailun suunniteltua alkamista. PM- ja SM-kilpailuissa yhteenlaskettu kilpailuaika on 6-12 tuntia. Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään huonon sään tai muun esteen takia, on kilpailu hyväksyttävä, mikäli kilpailuaikaa on ollut vähintään neljä tuntia. Keskeyttämisestä päättää kilpailun johto.

8. Kilpailualue

Järjestäjä valitsee kilpailualueen. Kilpailualue on ilmoitettava viikkoa ennen kilpailua. Alueen ulkopuolella kalastaminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. Kilpailualueilla harppuunointikielto PM, SM ja järvikilpailuissa 7 päivää, muissa ranking kilpailuissa 3 päivää ennen kilpailua..

9. Varusteet

Kilpailijalla on yksi tai useampia paineilmalla, jousella tai kumilla toimivia harppuunoita, jotka ladataan kilpailijan omaa lihasvoimaa käyttäen, ilman ulkopuolista apua. Vain yksi harppuuna saa olla kerrallaan käytössä.
Harppuunan nuolen tulee olla yksikärkinen.
Perusvälineiden lisäksi tulee kilpailijalla olla puku, painovyö, puukko ja halutessaan valaisin sekä kelluntaliivi. Kilpailijan on käytettävä värikästä (miel. hohtavan oranssi), hyvin näkyvää kelluketta, joka on varustettu joko kansainvälisellä tai A-signaali sukeltajanlipulla. Kellukkeen tulee kannattaa sukeltaja varusteineen. Kelluketta tulee liikuttaa uiden, omalla lihasvoimalla. Kellukenarun tulee olla luja. Naru kiinnitetään joko kilpailijaan tai harppuunaan.
Harppuunaa ei saa ladata eikä pitää ladattuna pinnan yläpuolella.
Maaliin tultaessa kaikkien varusteiden ja saaliin tulee olla kilpailijan mukana, ellei toisin ole määrätty.

10. Lähtö ja kilpailun päättyminen

Kilpailun lähtö ja päättyminen tapahtuu kilpailujohdon määräämällä tavalla.
Kilpailijoiden on palattava maalialueelle ennen kilpailuajan päättymistä, ellei toisin määrätä.

11. Kalastus

Kaloille ei saa aiheuttaa ylimääräistä kärsimystä. Kala tulee lopettaa välittömästi pyydystämisen jälkeen. Tuomaristo voi hylätä kalan, joka on maaliin tultaessa selkeästi elossa (= ei merkkejä lopetuksesta).
Kalojen luovutus tai vaihto kilpailijoiden kesken on kielletty. Yhteistyö, pl. hätätilanne, on kielletty. Kanssakilpailijan saa sivuuttaa läheltä, tulija ei kuitenkaan saa ryhtyä kalastamaan 30 metrin säteellä toisesta kilpailijasta.
Kilpailusuoritus hylätään kokonaisuudessaan mikäli kilpailija tuo punnittavaksi kalan, joka on ollut kuollut pyydystettäessä tai joka on pyydystetty luvattomilla menetelmillä tai välineillä.
Vilpillinen kilpailu johtaa määräaikaiseen kilpailu- kieltoon. Standardimittainen kielto on kaksi seuraavaa kilpailua. Valiokunnalla on harkintavara lyhentää tai pidentää kilpailukieltoa.

12. Sijoitukset ja kansainvälinen edustus

Henkilökohtainen sijoitus ratkaistaan saalismäärän antamien pisteiden perusteella. Joukkueen sijoitus ratkaistaan yhteisen saalismäärän antamien pisteiden perusteella.
Mikäli kaksi tai useampia henkilöitä saavuttaa saman pistemäärän katsotaan voittajaksi se henkilö tai joukkue, jolla on eniten kaloja. Mikäli edelleen ollaan tasatilanteessa, ratkaisee suurin kala.
Kilpailua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti puolen tunnin sisällä tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 10 euroa, joka maksetaan tuomaristolle protestin teon yhteydessä. Mikäli protesti hyväksytään, maksu palautetaan.
Kilpailijat PM-kilpailuihin valitaan keskinäisten ranking-pisteiden perusteella. Valiokunta määrittelee kunkin kauden ranking-kilpailut SM-kilpailun ohella. Lista ranking-kilpailuista julkaistaan ennen kilpailukauden alkua. Tasapisteissä sijoitus SM-kilpailuissa ratkaisee.
Valiokunta määrittää ranking:iin vaikuttavien kilpailujen määrään, ennen kilpailukauden alkua.
Muihin kansainvälisiin edustuskilpailuihin lähetettävistä kilpailijoista päättää Valiokunta erikseen.

13. Kalat ja pisteet

Valiokunta voi päättää yksittäistä kilpailua koskevista poikkeuksista kalalajien, niiden pisteytyksen tai minimimitan osalta. Mahdolliset poikkeukset on ilmoitettava tiedotustilaisuudessa ennen kilpailun alkua.
Kilpailujärjestäjä vastaa siitä, että saaliskalat käytetään hyödyksi hyväksyttävällä tavalla, esim. lahjoituksina päiväkotiin, vanhustenkotiin tai syömällä paikan päällä.

Kalojen pisteytys:

Kala Pisteet / Minimimitta

Kampela 10 / 25cm
Piikkikampela 10 / 30cm
Ahven 10 / 22cm
Lahna 0 / 35cm
Hauki 0 / 42cm
Säynävä 0 / 30cm
Kiiski 6 / 18cm
Ankerias 6 / 40cm
Silakka 6 / 20cm
Sorva 6 / 22cm
Särki 6 / 22cm
Turska 6 / 30cm
Made 6 / 30cm
Kuha 6 / 37cm
Nokkahauki 6 / 42cm
Muut särkikalat 6 / 22cm
Siika 25 / 30cm
Kirjolohi 25 / 30cm
Taimen 25 / 50cm
Lohi 25 / 60cm

Kalapisteiden lisäksi annetaan painopisteitä; 1 piste jokaiselta alkavalta 100 grammalta. Kaikki saman lajin kalat punnitaan kerrallaan (= vain yksi yhteispaino per laji). Yhdestä kalasta annetaan korkeintaan 20 painopistettä (2 kg).
Lisäksi annetaan kalalaji/bonus pisteitä:
Kalalaji pisteet
3 erilaista 15 pistettä
4 erilaista 25 pistettä
5 erilaista 35 pistettä
6 erilaista 45 pistettä
jne…

Kaikki kalat osallistuvat suurin kala-kilpailuun. Muista mahdollisista saaliskaloista päättää kilpailun johto.

Ranking-pisteet:

Voittajalle annetaan rankingpisteitä 100 (suhdeluku) ja muille pisteiden perusteella suhteutettuna voittajan pisteisiin. Kaikki kalaa saaneet saavan rankingpisteitä. SM kilpailujen rankingpisteet kerrotaan kertoimella 1,3. Ranking-pisteisiin lasketaan kilpailijan neljä parasta sijoitusta ranking-kilpailuissa